ANBI gegevens van de Stichting voor Kerk en Geloof

Fiscaal nummer: 8166.75.478

Contact adres: ‘T Peppelplantsoen 9, 5702 DS Helmond

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter: Dhr.W.J.A. Lormans
Moderator: Eerw.heer D.J. Schneider
Secretaris: Dhr. K.Clauw
Penningmeester: Mevr. M.P.M. van der Horst

Doelstelling:
De doelstelling is in de statuten omschreven als volgt:
te ijveren voor het behoud van het katholieke geloof en het katholiek leven in Nederland en daarbuiten.

Het actuele beleid.
het uitgeven, indien mogelijk 10 x per jaar, van een tijdschrift, in overeenstemming met het doel der stichting.

Activiteiten / werkzaamheden binnen het actuele beleid zijn:
het verzamelen van artikelen en bijpassend foto materiaal.
het drukken van het tijdschrift.
het verzenden van het tijdschrift

Fondsenverwerving.
De stichting verkrijgt haar fondsen:
uit bijdrage van de lezers.
Schenkingen, legaten en erfstelling.

Beheer Fondsen.
De ontvangen fondsen worden geplaatst op een bankrekening. Van die bankrekening worden de exploitatiekosten betaald.
Voorzover er fondsen overblijven worden deze gereserveerd voor toekomstige grote uitgave en op een spaarrekening geplaatst.

6. Beloningsbeleid.
Alleen de gemaakte kosten worden vergoed.

7. Besteding fondsen.
De fondsen worden besteed om lopende exploitatiekosten
(bijvoorbeeld kosten van de drukkerij/porto en administratie) te bekostigen

 

Terug naar catholica.nl